Požární směrnice

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

1. Účel

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti členů bytového družstva a nájemníků v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a jiného stavu nouze.

2. Povinnost hlásit požár

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení.

Při požáru volejte telefonní číslo: 150

V hlášení uveďte: KDO VOLÁ, KDE HOŘÍ A CO HOŘÍ.
Dále informujte představenstvo družstva.

3. Pomoc při zdolávání požáru

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestli-že je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

4. Způsob vyhlašování požárního poplachu

Požární poplach je vyhlašován: voláním HOŘÍ a případně dalším vhodným způsobem.

5. Evakuace osob

Evakuace osob se provádí po schodišti, při požáru se nesmí používat výtah.

6. Důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor: 150
Policie ČR: 158
Záchranná služba: 155
Centrální tísňové volání: 112